Location: Strona Główna > Okolice > Jeziora

Jeziora

Szwałk Mały (Szwaczek (Kleiner Schwalg See),) ma kształt wydłużany (1400 ma 600 m), w części południowo-wschodniej jest węższe, w północno-zachodniej — rozszerzone, płytkie (6,7 m -— IRS, 15 m — IG PAN). Zachodni i północny brzeg jeziora jest pagórkowaty, pokryty pastwiskami, południowy i wschodni — lasem mieszanym. Linia brzegowa silnie rozwinięta, we wschodniej części dopływ z jeziora Kociołek — szeroki, ale słabo drożny, odpływ do jeziora Szwałk Wielki — w zachodniej części. Roślinność wynurzona (6,0 ha, 65,4% linii brzegowej) tworzy wąski pas wzdłuż prawie całego jeziora. Jedynie od północno-wschodniej strony brzeg na pewnym odcinku jest wolny od trzcin i sitowia, które dominują w pozostałych częściach przybrzeżnych. Współrzędne geograficzne jeziora: 54°5,4' oraz 22°14,5', położenie lustra wody — 134 m, powierzchnia — 70,4 ha, pojemność — 3,0 min m3.

Szwałk Wielki (Szwiałk (Grosser Schawalg See)) ma według nowych pomiarów IRŚ powierzchnię 2,13 km2 (IG PAN — 1,2 km2). Ma kształt wydłużony, linię brzegową mało urozmaiconą, w części południowo-wschodniej połączenie kanałem z położonym o 0,2 m wyżej jeziorem Szwałk Mały, w części południowo-zachodniej, na zachodnim brzegu odpływ szeroki i głęboki do jeziora Piłwąg. Otoczone jest lasem liściastym (50% linii brzegowej) oraz gruntami ornymi i pastwiskami. Roślinność wynurzona tworzy przerywany pas (13,0 ha, 90,0% linii brzegowej) najczęściej rzadkich lub średnich trzcin, dość licznie — w niewielkich stanowiskach — występuje sitowie jeziorne. Współrzędne geograficzne jeziora — 54°6,8" oraz 22°12,5', jego wielkość — 3,8 na 1,03 km, wzniesienie lustra wody — 134 m, głębokość maksymalna — 11 m, pojemność — 10,5 mln m.

 

Łaźno, położone w pobliżu granicy z powiatem węgorzewskim na wschodnim skraju Puszczy Boreckiej, jest największym jeziorem powiatu oleckiego. Jego położenie określają współrzędne: 54°5,9' szerokości geograficznej północnej oraz 22°11,9' długości geograficznej wschodniej. Ma ono kształt wydłużony (długość 6,1 km, szerokość 1,75 km) i przy powierzchni 5,6 km2 oraz maksymalnej głębokości 21,8 m mieści w sobie 39,2 mln m3 wody (nowe pomiary IRŚ nieco się różnią od przytoczonych: 18,0 m 32,0 mln m3).
Lustro wody wznosi się na 133,2 m n.p.m, dobrze rozwinięta linia brzegowa ma liczne zatoczki i półwyspy (zwłaszcza na zachodnim i południowym brzegu) oraz — położoną w północno-zachodniej części jeziora — wyspę o powierzchni 1,1 ha, której szczyt góruje na 4,9 m ponad poziom wody. Brzegi jeziora na powierzchni 62 ha (93,0% Iinii brzegowej) porasta trzcina i sitowie, północno-wschodnie oraz część wschodnich otoczone są lasem mieszanym, pozostałe — polami, łąkami i pastwiskami.
Krótkie (200 i 100 m) oraz szerokie i głębokie przesmyki łączą jezioro Łaźno z Piłwągiem (0,1 m wyżej) i Litygajnem (0,1 m niżej).

 Litygajno ma kształt wydłużonej misy (4,7 i 0,9 kim). W północnej, szerszej części — szeroki dopływ z jeziora Łaźno, w południowej, węższej — niewielki odpływ do Łaźnej Strugi. Brzegi jeziora, przeważnie wysokie i strome, otacza od zachodu las mieszamy, od wschodu — pola uprawne i łąki. Roślinność wynurzona (8,4 ha, 82,8% linii brzegowej) tworzy wąski, wielokrotnie przerywany pas. Współrzędne geograficzne jeziora: 54°5,6' oraz 22°10,9', jego powierzchnia — 1,62 km2 (według IRŚ), powierzchnia wyspy — 0,4 ha. Wzniesienie lustra wody — 133 m, głębokość maksymalna (według IRŚ) — 16,4 m, pojemność — 9,8 mln m3

Na podstawie: www.olecko.info.